хәтердә калу


хәтердә калу
запомина́ться/запо́мниться; остава́ться/оста́ться в па́мяти

хәтердә калган көн — запо́мнившийся (па́мятный, оста́вшийся в па́мяти) день; достопа́мятный день


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "хәтердә калу" в других словарях:

  • төсмерләнү — 1. Билгеле бер сыйфатлары, үзенчәлекләре белән күз алдына килү. Хәтердә калу 2. Билгеле бер дәрәҗәдә генә күренү, шәйләнү 3. Берәр ничек характерлану, ачылу мәсьәлә ачык төсмерләнә 4. Берәр нәрсә бик аз, зәгыйфь кенә сизелү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • йогу — 1. Берәүдән икенчегә күчү, эләгү (йогышлы авыру тур.) 2. Йогынты ясау, тәэсир итү, башкаларга да күчү (хис, кәеф һ. б. тур.). Күчү, үзләштерелү (һөнәр, сәнгать үрнәкләре һ. б. тур.). Аңга, күңелгә кереп калу (фәнне, белемне, укыганны һ. б.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ис-акыл — И. БЕТҮ – Бик нык курку, аптырау аркасында аңлый алмас хәлгә килү. И. КИТҮ, И. НЫ АЛУ, ИС КИТҮ – Бик нык гаҗәпләнү, хәйран калу. И. ГА КИЛҮ – Аңлап алу, төшенү, абайлау. ИСТӘ АҢДА БУЛМАУ – Хәтердә бөтенләй булмау, бөтенләй уйламау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ис-аң — И. БЕТҮ – Бик нык курку, аптырау аркасында аңлый алмас хәлгә килү. И. КИТҮ, И. НЫ АЛУ, ИС КИТҮ – Бик нык гаҗәпләнү, хәйран калу. И. ГА КИЛҮ – Аңлап алу, төшенү, абайлау. ИСТӘ АҢДА БУЛМАУ – Хәтердә бөтенләй булмау, бөтенләй уйламау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • уздыру — ф. 1. Үткәреп җибәрү, узарга, үтәргә мөмкинлек бирү 2. Узып китәргә, алга чыгарга мөмкинлек бирү; башкаларны алга җибәреп, үзең артка калу 3. күч. Башкалардан өстен чыгу, җиңү, беренчелекне алу сайрауда сандугачтан уздыра рәв. к. Уздырыштан 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • хәтер — 1. Элек булган истәлекләрне, тәэсирләрне, баштан узганнарны аңда саклау, яңарту сәләте 2. ХӘТЕРДӘ – Нәр. б. искә төшереп сөйләгәндә кулланыла; истә. ХӘТЕР КАЛУ – Кемгә дә булса үпкәләү, рәнҗү. ХӘТЕР САКЛАУ – Кемне дә булса үпкәләтмәскә тырышу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге